ŠKF Sereď - LOGO

Qualif. 2020

vs

SLOVAKIA

26. MAR, 2020 20:45h

IRELAND

23. NOV, 2019 14:00h

Fortunaliga

1:0

TRENČÍN

TRNAVA

YouTube

FANÚŠIKOVSKÁ STRÁNKA ŠTADIÓNA   -   CITY ARENA TRNAVA   -   FANSITE OF THE STADIUM

Štadión Antona Malatinského  ★★★★  The Anton Malatinský Stadium


CITY ARENA TRNAVA

štadión - nákupné centrum - hotel - the shopping mall - stadium

futbal - koncerty   19.200   football - concerts

2:0

TRNAVA

RUŽOMBEROK

29. NOV, 2019 18:00h - Štadión MYJAVA

Fortunaliga

MaxiTicket
Twitter
Facebook
AS Trenčín - LOGO
FC Spartak Trnava - LOGO
FC Spartak Trnava - LOGO
MFK Ružomberok - LOGO
SLOVAKIA - SFZ Slovenský futbalový zväz (Slovak football association) LOGO

START   TICKETS   FANS   SHOP   SHOW   TOUR   STADIUM   SHOPPING   VIDEO   AERIAL   CLUB   VIP   HOTEL   PROJECT   PHOTO   NEWS

(placeholder)


PREHLIADKA ŠTADIÓNA ANTONA MALATINSKÉHO - CITY ARENA TRANAVA


Široká verejnosť sa vďaka prehliadke dostane na miesta, kam je bežne prístup zakázaný.

Nazrú do odpočívarne hráčov, kabíny, masérskej miestnosti, kaplnky, šatne Spartaka, kde sa

môžu posadiť a odfotiť na mieste niektorého z hráčov andelov. Samozrejmosťou sú priestory

VIP, biznis, press centra, ale i miestnosť, kde sú pozápasové tlačové konferencie a ďalšie.

Okrem Siene slávy prehliadka neobsahuje vstup do sky boxov a šatne slovenskej

reprezentácie.


Skupiny:

Dospelý – 2 €

Deti a študenti do 18 rokov, ZŤP a dôchodcovia nad 62 rokov – 1 €

Deti do 6 rokov – 0 €

Sprievodné osoby majú vstup zdarma (maximálne 2 osoby)

Maximálny počet 25 osôb

Dĺžka prehliadky – 1 až 1,5 hodiny

Trnavské základné školy majú vstup zdarma

V cene nie je zahrnutá prehliadka Siene slávy (vo výstavbe)

Termíny prehliadok – (organizované skupiny) pondelok až piatok na základe objednávky 7

dní vopred!


Jednotlivci:

Pevný termín prehliadky každý štvrtok o 16.00 hod

Potrebná objednávka mailom alebo po telefóne

Minimálne 10 ľudí, deň pred prehliadkou budeme každého záujemca informovať, či je počet

naplnený alebo prehliadka zrušená


Špeciálne ponuky:

100 € jednorazový poplatok za foto svadby

50 € jednorazový poplatok za akékoľvek iné foto (narodeniny, oslavy...)

Foto v rámci prehliadky, samozrejme, všade, grátis


OBJEDNÁVKY:

Peter Žember - zember@spartak.sk  / +421 33 59 22 935

Lukáš Grinaj - grinaj@spartak.sk / +421 033 59 22 936


TOUR OF THE ANTON MALATINSKÝ STADIUM - CITY ARENA TRNAVA


The general public will get to the places where access is normally prohibited. They will have

a look into relax room of the players, the cabin, the massage room, the chapels, the Spartak

dressing room, where they can sit and take a picture on the place of some of the Angel

player. Of course there will be also VIP area, business area, press center, but also press

conference room and more. Besides Hall of Fame, the tour does not include entrance to the

sky boxes and the dressing room of the Slovak national team.


Groups:

Adults – 2 €

Kids & Students below age 18 years, disabled & seniors over 62 years of age – 1 €

Kids until age of 6 – 0 €

Accompanying persons have free access (maximum 2 persons)

Maximum number of people 25

Length of the tour – 1 to 1,5 hour

Elementary / Primary schools have free entry

Hall of fame is not included (under construction)

Tour dated – (organized groups) Monday to Friday with minimal 7 days booking in advance!Individuals:

Fixed tour day every Thursday at 16.00 h

Required booking by mail or phone

At least 10 persons, day before we will inform everybody if there is enough people booked or

if tour is canceled


Special offers:

100 € one time fee for Weddings photo shoot

50 € one time fee for any other photo shoot (birthday, celebrations...)

Photographing during tour is free of charge


BOOKING:

Peter Žember - zember@spartak.sk  / +421 33 59 22 935

Lukáš Grinaj - grinaj@spartak.sk / +421 033 59 22 936